Home

Legea 31 1990 rezumat

LEGE (R) 31 16/11/1990 - Portal Legislati

Legea nr. 31/1990 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998, iar ulterior a fost modificată și completată prin: - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/1998 pentru prorogarea termenului prevăzut la art Rezumat Legea Societatilor Nr. 31/1990. Actualizata la 20 iulie 2020 - Catalin Oroviceanu. Lucrarea conține în anexa extrase din: • Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului • Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora. Legea nr. 31/1990 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 126-127 din 17 noiembrie 1990, si a mai fost modificata prin: Legea nr. 41 din 1 iunie 1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. nr. 120 din 4 iunie 1991; Legea nr. 44 din 4 iulie 1991, publicata in Monitorul oficial al Romaniei, Partea I, nr. Rezumat Legea nr. 31/1990 este o lege nepenală cu dispoziţii penale, având în vedere faptul că este destinată, în principal, reglementării funcţionării societăţilor, dar cuprinde şi norme de incriminare. Astfel, în art. 271-279, art. 2801 şi art. 2803 sunt incriminate mai mult

Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată la zi și consolidată.. Legea 31/1990 actualizată prin: Legea 152/2015 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului din 18 iunie 2015, Monitorul Oficial 519/2015;; Legea 255/2013 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de. Legea 31/1990 ( LEGE Nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societatile comerciale ) E-mail: dezbaterile in rezumat, hotaririle luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor..

Legea 31 1990 a societăţilor comerciale actualizată prin: Legea 441/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată din 27 noiembrie 2006, Monitorul Oficial 955/2006 Legea societăților nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial nr. 1.066/17.11.2004, cu modificările și completările ulterioare. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 454/18.06.2008, cu modificările și completările ulterioare Operatiunile de lichidare a societatii comerciale sunt reglementate de dispozitiile Legii nr.31/1990. Totodata vor fi aplicabile si regulile stabilite prin actul constitutive , in masura in care nu sunt incompatibile cu lichidarea ( art.246 alin (4) din Legea nr.31/1990 ). Principiile generale ale lichidarii societatilor comerciale . 1

Legea 31/1990 privind societatile a fost publicata in Monitorul Oficial partea 1, nr. 126 din 17 noiembrie 1990 Emitent: Parlamentul Romaniei Data intrarii in vigoare: 17 decembrie 1990 Numar republicari: 2 Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 1066 din 17 noiembrie 200 Legea 31/1990 a societăților Actualizată Pag. 2 Ediție actualizată și îngrijită de MCP Cabinet avocați - specializați în relații comerciale, de muncă și protecția datelor (GDPR). Contact www.mcp-avocati.ro Tel. 0722.415.993 TITLUL I: Dispoziţii generale Articolul 1 (1) În vederea desfăşurării de activităţi cu scop lucrativ, persoanele fizice şi persoanele juridice s Constituie legi extrapenale cu dispoziții penale printre altele codul rutier, vamal, silvic, legea 31/1990 privind legi comerciale etc. (2) În al doilea rând, unitatea dreptului penal se desprinde din dreptul fundamental și specific al statului de a pedepsi , drept pe care se sprijină orice normă penală

Rezumat Legea Societatilor Nr

LEGE 31 16/11/1990 - Portal Legislativ. LEGE Nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile comerciale. EMITENT. PARLAMENTUL. Publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 126-127 din 17 noiembrie 1990. Parlamentul României adopta prezenta lege REZUMAT Dreptul muncii și dreptul securităţii sociale: tranziţii, consacrări, anticipări (1990-2011) Introducere: Opţiuni și configurări Domeniile mele de cercetare sunt dreptul individual și dreptul colectiv al muncii, împreună cu dreptul securităţii sociale și dreptul social european, toate în cadrul mai cuprinzător al dreptului privat și, respectiv, public, românesc și a. Art. 91 din Legea societăților nr. 31/1990 (modificat prin Legea nr. 129/2019). Vechea reglementare. În vechea reglementare, art. 91 prevedea următoarele aspecte: Art. 91 - (1) În societatea pe acțiuni, capitalul social este reprezentat prin acțiuni emise de societate, care, după modul de transmitere, pot fi nominative sau la purtător

LEGEA nr. 31/1990 a societatilor. Republicata si actualizata 2019. Actualizata prin: - Legea 163/2018 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990, precum si modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei

Legea 31 din 1990 republicata - BMKI

§3. Adoptarea unor hotărâri AGA de aprobare a fuziunii/divizării, conform art. 246 din Legea nr. 31/1990 §4. Aplicarea prevederilor art. 251 din Legea nr. 31/1990 nulitatea fuzi- unii . Capitolul IV. Falimentul . Subcapitolul I. Aspecte introductive . Secţiunea 1. Procedura simplificată de faliment. Secţiunea a 2-a. Falimentul în. Legea 31 1990 privind societăţile comerciale, publicată în Monitorul Oficial nr. 1066 din 17 noiembrie 2004, republicată în temeiul art. XII din titlul II al cărţii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, Rezumat: În condiţiile în care s-a deschis procedura insolvenţei împotriva societăţii mamă, este posibilă radierea filialei avându-se în vedere disp. art. 42 din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, acestea sunt societăţi comerciale cu personalitate juridică şi se înfiinţează în una din formele de societate enumerate la art. 2 şi în condiţiile prevăzute pentru.

Aspecte generale privind infracţiunile prev ăzute în L

  1. LEGEA nr. 31 din 16 noiembrie 1990 a societăţilor - Republicare la data 15-feb-2013 . TITLUL I: Dispoziţii generale. Art. 1 (1)În vederea desfăşurării de activităţi cu scop lucrativ, persoanele fizice şi persoanele juridice se pot asocia şi pot constitui societăţi cu personalitate juridică, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi
  2. legea 31/1990 rezumat. legea 31/1991 actualizata 2017. legea 31/1990 actualizata 2017 pdf download. 1. LEGE Nr. 31 din 16 noiembrie 1990 *** Republicata privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare. Text actualizat in baza actelor LEGE Nr. 31 din 16 noiembrie 1990 *** Republicata privind societaile comerciale, cu.
  3. În M. Of. nr. 583 din 2 iulie 2020 s-a publicat Legea nr. 102/2020 pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990. În continuare, vă prezentăm..
  4. Legea nr. 31/1990 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998, iar ulterior a fost modificată şi completată prin: - Ordona nţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/1998 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/199
  5. istratori, ei constituie un consiliu de ad

Legea nr. 31/1990 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998, iar ulterior a fost modificată şi completată prin: - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/1998 pentru prorogarea termenului prevăzut la art Legea 31/1990 privind societatile a fost publicata in Monitorul Oficial partea 1, nr. 126 din 17 noiembrie 1990 Emitent: Parlamentul Romaniei Data intrarii in vigoare: 17 decembrie 1990 Numar republicari: 2 Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 1066 din 17 noiembrie 200

(2) din Legea nr. 18/1991, care prevăd că terenurile care fac parte de domeniul public nu pot fi introduse în circuitul civil decât dacă, sunt dezafectate din domeniul public. În același timp, despre acest mod de constituire al domeniului privat vorbește și dispoziția cuprinsa în art. 864 din Codul civil actual care prevede că. Dosar 440/1371/2016 din 20.07.2016 - Tribunalul Comercial Mureș, obiect cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014, categorie Faliment, stadiul Fon

Legea 31/1990 actualizata 2020

(2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţ= ;ile comerciale din 15 mai 2006, M. Of. 430/2006; CAPITOLU= L II = /p> Formalităţi specifice pentru constituirea societăţii pe acţiuni prin subscripţie public Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale Nu vă bucuraţi de reducerea impozitelor. E ca şi cum cineva v-ar jefui şi pe urmă v-ar da bani de taxi până acasă. (Arnold Gasgow). Prin Legea nr. 31/1990 (forma actualizată la 27.11.2017) se prevede (sublinierile ne aparţin): • Art. 67 Rezumat TEZĂ DE DOCTORAT ÎNCETAREA RAPORTURILOR DE SERVICIUL ALE FUNCŢIONARILOR PUBLICI Cazurile de încetare a raporturilor de serviciu reglementate de Legea nr.188/1999, statutul După anul 1990 a fost reluat spiritul Constituţiei din 1923, revenindu-se. Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 183 din Legea societatilor 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social

Ca urmare a modificării Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - schimbare intervenită la data de 22 decembrie 2017, prin Legea nr. 273/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2017-,ni s-a cerut o opinie cu privire la concordanța dintre această reglementare și prevederile art. 871 - 873 C. civ., referitoare la dreptul. Cautarea in Fiscalitatea.ro dupa legea-societatilor-nr punct -31 din 1990 a returnat 4133 rezultate. Datorie publica mai scazuta in trimestrul 1 Romania, locul IV in topul tarilor din UE cu cea mai scazuta datorie publica ca procent din PIB, in T1 Datoria publica a zonei euro a inregistrat o usoara crestere in primul trimestru din 2012. da, am avut, odată, după 1990. Apăruse brandul Carmen's și erau pantofi de piele, scumpi pentru bugetul unei profesoare debutante sau pe-acolo. Mi-am luat o pereche negri, gen office, iar la prima ploaie unul din ei s-a făcut ciuciulete. Nu i-am mai putut purta, firește

Home > Cautare - referat legea 31/1990 actualizata in 2010?word=referat legea 31/1990 actualizata in 201 România, 1940: urmările unei nedreptăţi. Autor Cătălin Calafeteanu 83652 vizualizări. Vara anului 1940 a marcat pentru Romania punctul final al unui indelungat proces de deteriorare progresiva a situatiei internationale a tarii. Cu foarte mare greutate se pot afla, in analele trecutului romanesc arata istoricul Gheorghe Buzatu, perioade. Ziua națională a României a fost între 1861-1866 ziua de 24 ianuarie, între 1869-1947 ziua de 10 mai, apoi, între 1948-1989, ziua de 23 august.Prin legea nr. 10 din 31 iulie 1990, promulgată de președintele Ion Iliescu și publicată în Monitorul Oficial nr. 95 din 1 august 1990, ziua de 1 decembrie a fost adoptată drept zi națională și sărbătoare publică în România

LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicat**)(*actualizat*)Legea societilor****) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 1066 din 17 noiembrie 2004Data intrarii in vigoare : 17 noiembrie 2004 Forma actualizata valabila la data de : Prezenta forma actualizata este valabila de la ----- *) Forma actualizat a acestui act normativ pn la data de 18 februarieDepartamentul juridic. Raspuns: Baza legala este legea 31/1990 actualizata, care permite reprezentarea societatilor comerciale de Masura a fost introdusa in Legea 101/2021, care a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 446 din 27 aprilie 2021 si a intrat in vigoare din 30 aprilie.. LEGEA nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societatile comerciale TITLUL I Dispozi?ii generale Art. 1. - (1) În vederea efectu?rii de acte de comer?, persoanele fizice ?i persoanele juridice se pot asocia ?i pot constitui societ??i comerciale, cu respectarea dispozi?iilor prezentei legi. (2) Societ??ile comerciale cu sediul în România sunt persoane juridice române 1 UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU FACULTATEA DE DREPT SIMION BARNUTIU regimul juridic al dreptului de preem Ţiun

Drapelul național al României este tricolor, cu benzile verticale, începând de la lance, albastru, galben și roșu.Are o proporție de 2:3 între lățime și lungime. Constituția României prevede la articolul 12, alineatul 1 că Drapelul României este tricolor; culorile sunt așezate vertical, în ordinea următoare începând de la lance: albastru, galben, roșu legea 31 1990 actualizata 2014 pdf; legea 31 1990 actualizata 2014 pdf; dan brown ingeri si demoni pdf; maitreyi rezumat pdf; ingeri rebeli pavel corut pdf; ene braniste liturgica speciala pdf; ene braniste liturgica speciala pdf; culegere fizica hristev pdf; emile durkheim diviziunea muncii sociale pd LEGEA nr. 50/1991, Actualizata 2018, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii - Republicata Actualizata prin: - Legea 147/2017 pentru modificarea anexei nr. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; - Ordonanta urgenta 40/2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit Modificarea Legii Societăților nr. 31/1990. În data de 5 august 2019 a intrat în vigoare Legea nr. 162/2019 pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Legea Societăților nr. 31/1990 (Legea Societăților). Modificarea privește limitele dreptului de asociere în vederea exercitării unei activități economice - Constatarea nerespectarii prevederilor art. 45 1-45 4 se face de catre inspectoratele teritoriale de munca, cu aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010, si ale prezentelor norme metodologice

Video: Legea 31/1990 Legislatie gratuit

Astfel, prin Legea nr. 12/1990 modificata prin Legea nr. 42/1991 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, s-au prevazut sancţiuni contravenţionale sau penale care se aplică vinovaţilor. Legea nr. 12/1990 nu prevede însă şi decăderea din dreptul de a exercita profesiunea de comerciant Valoarea-prag este de 40.000 lei atat pentru creditori, cat si pentru debitor, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul numit in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru creante de alta natura decat cele salariale, iar pentru salariati este de 6 salarii.

Art. 131 Despre adunările generale Societăţile pe acţiuni ..

LEGE nr. 51 din 7 iunie 1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat*) - REPUBLICARE Forma aplicabila la data 01 august 2020 generată de iDREPT.ro _____ *)Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 25/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. In baza art. 131 alin 5 din Legea 31/1990 republicata, va facem cunoscut ca in data de 19.12.2018 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Agricola International SA Bacau, in prezenta actionarilor reprezentand 66,7% din totalul capitalului social, iar cu majoritate de voturi s-au luat urmatoarele H O T A R A R I 1 Se. In vederea efectuarii de acte de comert, persoanele fizice si persoanele juridice se pot asocia si pot constitui societati comerciale, cu respectarea dispozitiilor Legii 31/1990. Societatile comerciale cu sediul in România sunt persoane juridice române Rezumat: Înalta Curte constată că nu este îndeplinită ipoteza normei prevăzute la art. 7 alin. (1) din Capitolul VIII din Anexa VI la Legea nr. 284/2010 normei mai sus menționată și care ar fi atras competența materială și teritorială exclusivă a Curții de Apel București, deoarece reclamanții nu contestă actul emis de ordonatorul de credite, respectiv actul administrativ de.

Lichidarea voluntară a societăţilor potrivit dispoziţiilor

Potrivit art. 5 din Legea nr. 31/1990, societatea pe actiuni se constituie prin contract de societate si statut. Contractul de societate si statutul pot fi incheiate si sub forma unui inscris unic, denumit act constitutiv. Actul constitutiv se semneaza de catre toti asociatii sau, in caz de subscriptie publica, de catre fondatori Ofera cele mai importante acte din legislatia Romaniei traduse in limba engleza in mod oficial ex.: The Law no. 26/05 November 1990 (*republicata*) - Law regarding the trade register, The Law No. 31/16 November 1990 (*republicata*) - Law on trading companies, The Law No. 18/February 19, 1991 - Law on the land resources

Martial Law (1990), pentru BluRay. Enjoy! Rezumat Chad McQueen interpretează rolul lui Sean Thompson, un polițist ale cărui abilități în artele marțiale l-au făcut legendar și i-au adus supranumele de Legea marțială. Sean este fratele lui Michael, polițist și el. Dar în timp ce unul dintre frați încearcă să împungă legea. Legea nr. 61/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 31 ianuarie 2011. Data intrarii in vigoare : 7 februarie 2014 ART.

Legea 319/2006 privind protectia si securitatea muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006. Descarca acum exemplarul tau pdf Legea 319/2006 actualizata 2020, la tine pe calculator *Ne cerem scuze, dar in aceasta.. Diferenţe între SRL şi SA. Atunci când vrei să începi un business de succes trebuie să analizezi atent piaţa, să întocmeşti un plan de afaceri realist, dar şi să te documentezi straşnic pentru a şti ce formă juridică de organizare ţi se potriveşte în funcţie de domeniul de activitate. Adevărul vă prezintă care sunt diferenţele între o societate cu răspundere.

Referat Lichidarea Societatilor Comerciale < Drept (#144138

M. Of. nr. 276 din 8 aprilie 2008. Prevederile cuprinse în art. 133 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se interpretează în sensul că ordonanţa preşedinţială prin care s-a respins cererea de suspendare a executării dispoziţiilor unei hotărâri a adunării generale a. Contabilitate financiară 7 Deoarece între momentul subscrierii şi momentul aportului poate trece o anumită perioadă de timp, din acest punct de vedere capitalul social se împarte în Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004 si a mai fost modificata prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 409 din 10.

Sectiunea 2 Despre adunarile generale, Legea Societatilor

Legea 319 din 2006 Legea privind securitatea si sanatatea in munca Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 26 iulie 2006 Actualizata in 19 martie 2012 prin Legea 51 din 2012 Actualizata in 24 octombrie 2012 prin Legea 187 din 2012 Actualizata in 20 iulie 2018 prin Legea 198 din 2018 CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1 Legea nr. 24/2017 Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente fi nanciare şi operaţiuni de piaţă, publicata în Monitorul Oficial Partea I nr. 213 din 29 martie 2017. Legea Societăţilor Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicata în Monitorul Oficial nr. 1066 di - la 31 decembrie 2017 înregistrează obligații fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor a căror executare silită este suspendată în condițiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum. Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Lege nr. 263/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 852 din 20 decembrie 2010 Util: Norme de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Capitolul I - Dispozitii general

reducerea emisiilor globale cu efect de ser ă cu cel pu țin 40% sub nivelul din 1990 pân ă în 2030, respectiv cu 80-95% pân ă în 2050. Legea 372/2005 privind performan ța energetic ă a cl ădirilor în România, republicat ă și actualizat ă cu Legea 159/2013, Legea 156/2016 și Legea 101/202 Rezumat doctorat,2. Lucrarea este menit a scoate în eviden tocmai aceast evolu ie a mesajului ideologic transmis de regim, schimb rile produse în con inutul s u de-a lungul perioadei 1948 - 1964. Legea nr. 32/1991 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 70 din 3 aprilie 1991. Articolul 1 Veniturile sub forma de salarii şi alte drepturi salariale realizate de către persoanele fizice române sau străine, pe teritoriul României, sunt supuse impozitului potrivit prevederilor prezentei legi