Home

Norme de prevenire si stingere a incendiilor specifice unitatilor de invatamant

Art. 1.4. Regulile i măsurile specifice de prevenire ş şi stingere a incendiilor, precum şi cele de dotare cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor din prezentele norme nu au caracter limitativ, putând fi suplimentate şi completate în funcţie de conditiile stabilite în scenariile de NORME DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR ÎN UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI ACTIVITĂŢILE DE CUNOAŞTERE A MODULUI DE COMPORTARE PE TIMPUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ sau nu este cunoscut de către toţi elevii şi/sau cadre didactice Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil de învăţământ şi. Norme psi specifice unitatlor de invatamant 2000 Verificările, reviziile şi reparaţiile care impun scoaterea temporară din funcţiune a mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, se planifică şi se realizează în termene cât mai scurte, asigurându- se în perioada respectivă măsuri compensatorii de prevenire şi. Art. 1. - (1) Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, denumite in continuare. norme generale, stabilesc principiile, criteriile de performanta,cerintele si conditiile tehnice. privind siguranta la foc pentru constructii,instalatii si alte amenajari, agentii care pot interveni

Norme de prevenire si stingere a incendiilor specifice unitatilor cu profil de invatamant si educatie in conformitate cu 0M 3946 /01.06.2001; HG 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare; H.G. nr.1.198/2002 privind aprobarea Normelor de igienä a produselor alimentare -Ordinul M.E.N nr. 3946/2001 pentru aprobarea Normelor de prevenire si stingere a incendiilor specifice unitatilor cu profil de invatamant si educatie; -Petrescu M. G. Managementul sistemelor de productie,Ed. UPG Ploiesti 2006; -Gheorghe M., Materiale de constructii, ed. Conspress, Bucuresti,2010

4. Ordinul M.E.N nr. 3946/2001 pentru aprobarea Normelor de prevenire si stingere a incendiilor specifice unitatilor cu profil de invatamant si educatie. 5. Petrescu M. G. Managementul sistemelor de productie,Ed. UPG Ploiesti 2006 6. Gheorghe M., Materiale de constructii, ed. Conspress, Bucuresti,2010 7. Perju S., Manescu Al Dintre masurile de protectie fac parte: ­ masurile normale (regulile generale si specifice de prevenire a incendiilor); ­ masurile speciale (instalatii semnalizare,mijloace de legatura cu unitatile de interventie,dotarea pompierilor,instalatii automate de stingere etc.) ­ asigurarea unei anumite rezistente la foc a cladirilor Activitatea desfasurata de mebrii comisiilor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor face parte din sarcinile de serviciu. Art. 27 Comisiile tehnice de prevenire si stingere a incendiilor se constituie din cadre cu functii de conducere, specialisti si tehnicieni capabili sa indeplineasca sarcinile ce le revin 3946/1.06.2001- Norme de prevenire si stingere a incendiilor specifice unitatilor de invatamant,OMAI. Nr. 163/28.02.2007,Norme generale privind apararea impotrva incendiilor,OMAI nr. 712/23.06.2005- pentru Aprobarea dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta, Legea nr. 307.12.07.200

Norme psi specifice unitatlor de invatamant 200

 1. Art.6 Organizarea si desfășurarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor se va realiza potrivit prevederilor Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate prin Ordinul M.I. nr.381/04.03.1994 si M.L.P.A.T. nr.1219/MC/03.03.1997. Revizuirea normelo
 2. - O.M.E.C. nr. 3946/2001 privind Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil de învăţământ şi educaţie; - Ordin nr. 3 din 06/01/2011 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 36 din 14/01/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea l
 3. Masuri de prevenire sj stingerea incendiilor specifice unitatilor cu profil de invatamant si educatie Norme de protectia muncii specific activitatilor de laborator Norme specific de protectia muncii privind utilizarea echipamentelor electrice. Bibliografia: - Legea Educa^iei Najionale; - Carta Universitajii din Craiova; - Manualele de Fizica.

- norme de prevenire si stingere a incendiilor; - norme de utilizare a instalatiilor de apa rece si calda, a instalatiilor de incalzire, a instalatiilor de gaze si a instalatiilor electrice; - norme de igiena si sanatate pentru copii si personal, referitoare la activitatea zilnica, l 6. Elevii trebuie sa cunoasca si sa respecte legile statului, Regulamentul de organizare si functionare al unitatilor de invatamant preuniversitar, Regulamentul intern, regulile de circulatie si cele privitoare la apararea sanatatii, normele de tehnica a securitatii muncii, de prevenire si stingere a incendiilor, normele de Functionare al Unitatilor de Invatamant Preuniversitar, Legea nr.544/2002-privind liberul acces la informatiile de interes public. Scopul sau este de a completa Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar cu prevederi specifice Gradinitei nr. 33 Constanta MEC - Norme de prevenire si stingere a incendiilor. OUG nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calitatii educatiei in Romania. HG NR. 21/18.01.2007 pentru aprobarea standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitatilor de invatamant preuniversitar. SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calitatii. Cerinte. CAPITOLUL 1 Scopul. MASURI TEHNICO - ORGANIZATORICE • Apararea impotriva incendiilor in cadrul unitatilor de invatamant va fi organizata in conformitate cu prevederile legii nr. 212/1997 si a normelor de prevenire.

PROCEDURA PSI în WORD -de adaptat de fiecare şcoală. M.E.C. - I.S.J. TIMIŞ GRUP ŞCOLAR AGRICOL ORŢIŞOARA JUDEŢUL TIMIŞ Str. Principală nr. 205 Tel. / Fax. 0256 233280 e-mail : gsaorti@yahoo.com sau gsao@operamail.com PROCEDURĂ OPERAŢIONALA CONSILIUL PROFESORAL M.E.C. - I.S.J. TIMIŞ PROCEDURA OPERAŢIONALA Ediţia _______1. Planificarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor in unitate: Mentenanta tehnicii de b.a.t. Norme de protectia muncii si p.s.i. Protectia muncii si recomandari ergonomice - drumuri forestiere: Reguli si masuri de prevenire si stingere a incendiilor la ateliere de reparatii si intretinere auto: PLAN PROPRIU DE SECURITATE SI. In prezentul manual se abordeaza identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu pe baza unui model matematic care, pentru fiecare functiune, s-a adaptat la cerintele Normativului de siguranta la foc P118 privind nivelele de performanta specifice functiunilor (destinatiilor) abordate , Normelor specifice elaborate de ministerele de resort. - Pentru activitatile care folosesc surse de radiatii nucleare, precum si pentru activitatile specifice de prevenire si stingere a incendiilor, vor fi respectate Normele de radioprotectie si, respectiv, Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor. Art. 4. - Normele generale de protectie a muncii se revizuiesc periodic si se modifica. preda sectorul administratorului unitatii de invatamant,in cazul plecarii in concediu de odihna sau al parasirii locului de munca din diferite motive; respecta normele de protectia muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor; va participa la lucrarile de reparatii si intretinere din incinta unitatii

Norme de prevenire si stingere a incendiilor » Stingătoare

 1. i) organizeaza si controleaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor ce o desfasoara colectivul, responsabilul si personalul de serviciu pe timpul reviziilor , reparatiilor, pornirii.
 2. im de 8 ore PM si
 3. 2. Aplica normele legale de stingere a incendiilor Coduri de referinta Unitatea cuprinde cunostintele si deprinderile necesare pentru aplicarea corecta a prevederilor legale referitoare la prevenirea, stingerea si apararea împotriva incendiilor 2.1. Tipurile de echipamentele si instalatii din dotare sunt utilizate confor
 4. MODIFICÃRI Contractul educational pe care pãrintii îl încheie cu scoala la fiecare început de ciclu de învãtãmânt a fost modificat în luna septembrie 2020 si prevede obligatiile tuturor pãrtilor. Este vorba despre introducerea în contract a obligatiei pãrintelui de a trimite copilul în colectivitate numai dacã nu prezintã simptome specifice unei afectiuni cu potential.
 5. Lucrarile se executa numai pe baza 'Permisului de lucru cu foc'. In cazul lucrarilor ce se executa in instalatii si alte locuri cu risc ridicat de incendiu sau explozie, precizate in normele specifice de prevenire si stingere a incendiilor, se intocmeste 'Autorizatie de lucru'
 6. Regulile si måsurile specifice de prevenire singere a incendiilor, præum 'i cele de dotare cu mijloace tehnice de 'i stingere a incendiilor din prezentele norme nu au caracter limitativ, putånd suplimentate 'i completat
 7. ). n cazul n care iau cunotiin de nereguli privind aprarea. mpotriva incendiilor n unitate, vor anuna imediat conducerea

Notiuni de prevenire a incendiilor - SlideShar

 1. Functionare al Unitatilor de Invatamant Preuniversitar, Legea nr.544/2002-privind liberul acces la informatiile de interes public. Scopul sau este de a completa Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar cu prevederi specifice Gradinitei nr. 33 Constanta
 2. Art. 1. Prezentul Regulamentul de Organizare si Functionare (R.O.F), cuprinde norme privind CONDUCEREA UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR igienico-sanitare şi ale celor de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi de instruire
 3. c) de a avea un comportament civilizat si o tinuta decenta, ata in unitatea de invatamant cat si in afara ei; d) de a respecta regulamentul de organizare si functionare al unitatii de invatamant, regulamentul de ordine interna, regulile de circulatie, normele de securitate si sanatate in munca, de prevenire si stingere a incendiilor, normele de.
 4. a tipurilor de risc specifice zonei de competenta, masurilor de prevenire pe - Acorda sprijin unitatilor de invatamant in organizarea si desfasurarea - Este obligat sa respecte instructiunile de protectia muncii si instructiunile de prevenire si stingere a incendiilor
 5. elor culturale si unitatilor de invatamant de pe raza comunei, cat si a sistemului de alarmare-se ocupa de intretinerea echipamnetului de stingere a incendiilor;-intervine cu operativitate pentru stingerea incendiilor, salvarea vietii oamenilor si a bunurilor amenintate de incendii

s-au elaborat Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor, specifice organizaţiei de şantier şi pe timpul executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente în cadrul lucrărilor de demolare trebuiesc avute în vedere: cap.2,3,4,5,6 e) de a respecta Regulamentul de organizare si functionare a unitatii de invatamant, regulile de circulatie, normele de securitate si de sanatate in munca, de prevenire si de stingere a incendiilor, normele de protectie a mediului; f) de a nu distruge documentele scolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliu

Decretul 232/1974 Legislatie gratuit

- Pentru activitatile care folosesc surse de radiatii nucleare, precum si pentru activitatile specifice de prevenire si stingere a incendiilor, vor fi respectate Normele de radioprotectie si, respectiv, Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor. Art. 4 Detasamentele, sectiile, statiile, pichetele si echipajele de pompieri militari sunt subunitati din structura unitatilor care executa misiuni specifice de prevenire si stingere a incendiilor, pentru limitarea efectelor sinistrelor, precum si activitati de descarcerare si de urgenta medicala prespitaliceasca. Art. 1 ARTICOLUL 1 Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, denumit in continuare regulament, cuprinde norme referitoare la organizarea si functionarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular, in conformitate cu Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si. Legislație prevenire incendii/protecție civilă Ordine, protocoale si regulamente pregătire în învățământ pe linie de situații de urgență (prevenire incendii si protecție civilă) Prevederi specifice unităților de învățământ Vezi: Concursuri cercuri de elevi Prietenii pompierilor et. jud. Timiș Materiale educative copii 1.Legislație prevenire incendii/protecție.

Nssm 61 - Norme Specifice De Protecție a Munci

psi by Alina Ardelean - Issu

Comisia de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI) Art.39 Atribuţiile comisiei PSI sunt: - organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor prin plan anual de muncă(efectueaza instruiri personalului asupra normelor,regulilor si masurilor specifice de aparare impotriva incendiilor Cartea Noile reglementari P.S.I. de ***. Pret librarie: 14,25 lei. Editura Best Publishing - 2009. Descriere carte: CONTINE: Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor - RECTIFICATA Dispozitii generale Obligatii privind apararea.. Tn = 365-112=253 zile/an= 253zile·24 ore/zi. In cazul proceselor de productie sezoniera, specifice fabricilor de conserve sterilizate de legume si fructe, celor de zahar, de amidon din cartofi etc., fondul de timp nominal exprima de fapt durata calendaristica a campaniei (cu regim de lucru de 24 ore/zi); Tn = Tcamp

(DOC) PROCEDURA PSI în WORD -de adaptat de fiecare şcoală

 1. - Angajatorul trebuie sa informeze comitetul de securitate si sanatate in munca cu privire la evaluarea riscurilor pentru securitate si sanatate, masurile de prevenire si protectie atat la nivel de unitate, cat si la nivel de loc de munca si tipuri de posturi de lucru, masurile de prim ajutor, de prevenire si stingere a incendiilor si evacuare.
 2. Angajatorul trebuie sa informeze comitetul de securitate si sanatate in munca cu privire la evaluarea riscurilor pentru securitate si sanatate, masurile de prevenire si protectie atat la nivel de unitate, cat si la nivel de loc de munca si tipuri de posturi de lucru, masurile de prim ajutor, de prevenire si stingere a incendiilor si evacuare a.
 3. Normele generale de aparare impotriva incendiilor, denumite in continuare norme generale, stabilesc principiile, criteriile de performanta si conditiile tehnice generale privind asigurarea cerintei esentiale securitate la incendiu pentru constructii, instalatii si amenajari, precum si regulile si masurile generale de prevenire si stingere a.
 4. Scoala Gimnazialli,Radu ~i Severa Novian,Comuna Adunati TEL: 0244/395017, FAX:0244/395017 E-MAIL: scoala_adunati17@yahoo.com REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Anul ~colar 2019-2020 Munca ~i convietuirea a catorva sute de persoane in spatiul restrans al ~colii nu este posibiHi decat intr-o atmosfera de respect reciproc

Teste grila codul muncii - rasfoiesc

Gradinita GARMY KIDS este o institutie de invatamant particulara cu formatiuni de studiu la nivel prescolar: grupa mica, grupa mijlocie si grupa mare. Programele flexibile, de scurta si lunga durata, sunt adaptate la solicitarile parintilor si asigura un climat socio-emotional si educational adecvat dezvoltarii copiilor intre 1,5 si 6 ani Art. 1. Regulamentul intern de organizare si functionare a Liceului Phoenix denumit în continuare regulament, cuprinde norme referitoare la organizarea si functionarea unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat si particular, în conformitate cu prevederile Constituţiei României, şi Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011. Art. 2

(3) Contraventiile la normele de prevenire si stingere a incendiilor si sanctiunile contraventionale se stabilesc prin hotarare a Guvernului. ART. 46 Jurisprudenta (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 44 se fac de catre personalul prevazut la art. 28 alin. (2) Materiale specifice asigurarii calitatii si educatiei ; Art.11 • Organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor prin planul anual de muncă. • Urmăreşte realizarea acţiunilor stabilite şi prezintă periodic normele şi sarcinile de prevenire şi stingere a incendiilor, ce revin personalului şi elevilor, precum şi. Prefectii, primarii, consiliile judetene si locale, unitatile autoritatilor competente ale statului in domeniul protectiei civile, al combaterii efectelor calamitatilor si dezastrelor, potrivit atributiilor legale ce le revin, au obligatia de a interveni in actiunile de prevenire si stingere a incendiilor in fondul forestier si in vegetatia.

Acest regulament intern s-a realizat pe baza REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR (ROFUIP) in baza Ordinului M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005 de către angajator - directorul unităţii de învăţământ. CAPITOLUL I . Organizarea unităţii de învăţământ 1 depozitarea lichidelor inflamabile numai in recipiente corespunzatoare: intr-un loc ferit de caldura si de razele solare. Persoanele fizice si juridice sunt obligate sa respecte in orice imprejurare normele de prevenire si stingere a incendiilor si sa nu primejduiasca, prin deciziile si faptele lor, viata si mediul Aprobat de Ordinul nr. 5.079 din 31 august 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 19 septembrie 2016. Articolul 1 (1) Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, denumit în continuare regulament, reglementează organizarea şi funcţionarea unităţilor. Inspectoratul General asigura, la nivel national, punerea in aplicare intr-o conceptie unitara a legislatiei in vigoare in domeniile apararii vietii, bunurilor si a mediului impotriva incendiilor si dezastrelor, precum si al realizarii masurilor de protectie civila si gestionarea situatiilor de urgenta. ART. (2) Serviciile publice comunitare si Inspectoratul fac parte din fortele de protectie ale sistemului de securitate nationala. ART. 3. Serviciile publice comunitare si Inspectoratul asigura indeplinirea atributiilor specifice de protectie civila si de prevenire si stingere a incendiilor, potrivit competentelor stabilite prin legile in vigoare.

(Doc) Manual-pentru-evaluarea-riscului-de-incendiu

Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar a fost publicat in Monitorul Oficial. Documentul a introdus atributii noi pentru diriginti, care se aplica si invatatorilor. Click aici ca sa vedeti Regulamentul complet de Organizare si Functionare a Unitatilor de Invatamant Legea nr. 319 din 2006 a securitatii si sanatatii in munca - actualizata. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. (1) Prezenta lege are ca scop instituirea de masuri privind promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor. (2) Prezenta lege stabileste principii generale referitoare la prevenirea riscurilor. t) organizeaza activitatile de protectie a muncii, de prevenire si stingere a incendiilor; u) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege. (2) In exercitarea atributiilor ce ii revin, seful politiei locale emite decizii cu caracter obligatoriu pentru intregul personal din subordine. ART. 1

masuri specifice de prevenire a incendiilor pe timpul desfasurarii sarbatorilor de iarna - de afisat si prelucrat pana la data de 23.12.2011 in atentia directorilor unitatilor de invatamant cu nivel primar si gimnazial; concursuri scolare cu tematica de protectie civila si de prevenire si de stingere a incendiilor - faza pe localitate. ţ) organizeazã activitãţile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor; u) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege. (2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, şeful poliţiei locale emite decizii cu caracter obligatoriu pentru întregul personal din subordine. ART. 1 Misiunea noastra este de a oferi solutii complete in urmatoarele domenii de activitate : -Securitate si sanatate in munca - Protectia Muncii -Coordonarea santiere temporare si mobile - HG 300/2006 -Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala -Situatii de urgenta: Aparare civila si Prevenirea si stingerea incendiilor - PSI. REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ CAPITOLUL I Dispoziţii Generale Art. 1.Prezentul Regulament intern este elaborat in conformitate cu prevederile Constitutiei Romaniei, Codului muncii, ale Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011, ale statutului personalului didactic, ale Regulamentului-Cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar aprobat prin ordinul 5079/31.08.

Norme generale de protectia munci

Obligatiile pãrintelui din contractul educational pe care

 1. Conducerea unitatilor de invatamant preuniversitar este asigurata in conformitate cu prevederile Legii Educatiei Nationale NR. 1/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Statutului Personalului Didactic, cu modificarile si completarile ulterioare. -organizeaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor prin.
 2. conditiilor de protectie a muncii, de prevenire stingere a incendiilor de respectare a normelor igienico-sanitare, realizând totodatä instruirea periodicä a personalului CJRAE TIMIS in acest domeniu (I) dispune mäsurile necesare pentru asigurarea securitätii angajatilor în unitate
 3. Norme metodologice privind acordarea Gradaţiei de merit Concursuri şcolare cu tematică de protecţie civilă Cu viaţa mea apăr viaţa şi de prevenire şi stingere a incendiilor Prietenii Pompierilor - faza judeţeană 9-18 MAI 2017, ADRESAT TUTUROR UNITATILLOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT SI PARTICULARE.
 4. • Organizeaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor prin planul anual de munca. • Urmareste realizarea actiunilor stabilite si prezinta periodic normele si sarcinile de prevenire si stingere a incendiilor, ce revin personalului si elevilor, precum si consecintele diferitelor manifestari de neglijenta si nepasare
 5. b)regulile de circulaţie; c)normele de securitate şi a sănătăţii în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor; d)normele de protecţie civilă; e)normele de protecţie a mediului. Art.14. Este interzis elevilor şi tinerilor din scoala : a) să distrugă documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole

d) normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor; e) normele de protecţie civilă; f) normele de protecţie a mediului. Art.112. Este interzis elevilor: a) să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc. Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar 2016. Completat si modificat in baza actelor normative publicate in MOf pana la 19.09.2016: Act de baza. #B: OMENCS nr. 5079/31.08.2016, publicat in MOf nr. 720/19.09.2016 Acte modificatoare. #M01: #B. MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE SI CERCETARII. Apararii Nationale emite reglementari specifice privind organizarea si functionarea unitatilor de invatamant liceal si postliceal militar. Completat de art.I pct.1 din OAP 3027/2018 Art. 2. - (1) In baza prezentului regulament, a actelor normative si/sau administrative cu caracter normativ care reglementeaza drepturile si obligatiil sa aplice normele legale de securitate si sanatate in munca si de prevenire si stingere a incendiilor; sa anunte imediat orice situatie care poate pune in pericol locul sau de munca sau orice situatie de pericol iminent; sa participe la intruirea introductiv-generala, la locul de munca si periodica de protectie a muncii si P.S.I.

Reguli de prevenire si stingere a incendiilor

Reguli Si Masuri Pentru Preventirea Incendiilor in

Hotărârea Guvernului nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor; 8. Hotărârea Guvernului nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice j) asigura respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor si de protectie a muncii in incinta arhivei, ia masuri de asigurare a mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor si de instruire a personalului pentru situatii de incendii, calamitati naturale sau catastrofe

21) urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare; (II) Activitatile legate de supravegherea starii de sanatate a salariatilor se vor efectua in conformitate cu prevederile art. 24 si 25 din Legea nr. 319/2006. Obligatia angajatorului de a instrui salariatii organizatiei Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar (OMENCS 5079 / 31.08.2016) COMISIA TEHNICA DE PREVENIRE SI STINGEREA INCENDIILOR 30 de conversie profesionala intra în atributiile institutiilor de învatamânt superior si se desfasoara în baza unor norme metodologice specifice. (8) Evaluarea si.

legii, precum si a actelor stabilite prin actelor adoptate/emise de autoritatile deliberative si executive ale administratiei publice locale. (3) In conformitate cu prevederile Legii politiei locale nr. 155/2010 si a Regulamentului cadru de organizare si functionare a politiei locale, aprobat prin HG 1332/2010, in scopul respectarii si v) organizeaza activitatile de protectie a muncii, de prevenire si stingere a incendiilor; w) îndeplineste orice alte atributii stabilite prin lege. (2) În exercitarea atributiilor ce îi revin, seful politiei locale emite decizii cu caracter obligatoriu pentru întregul personal din subordine. ART.1

-desfasurarea activitailor de propaganda si prozelitism religios;-orice forma de activitate care incalca normele generale de moralitate si care pun in pericol sanatatea fizica sau psihica a copiilor prescolari,precum si a personalului didactic si nedidactic. ART.7 a) Anul scolar 2013-2014 incepe la 1 septembrie 2013 si se incheie la 31 august 2014 (2) Serviciile externe de prevenire si protectie au obligatia sa puna la dispozitia beneficiarilor de servicii informatiile prevazute la art. 26 si 27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, aprobata cu modificari si completari. Norme de prevenire şi stingere a incendiilor la exploatarea construcţiilor şi instalaţiilor şi de dotare a acestora cu maşini, utilaje, echipament de protecţie şi substanţe chimice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, specifice unităţilor tipografice din subordinea Regiei Autonome a Imprimeriilor-1996 S.C. TIBMAR PREST SERV S.R.L. are ca obiect principal de activitate cod caen - 7490 Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi tehnice nca, fiind prestator (serviciu extern de prevenire si protectie) in domeniul securitatii si sanatatii in munca, conform certificatului de abilitare nr. 2812/19.09.2011, emis de catre Ministerul. ORDIN nr. 1.992 din 13 decembrie 2002 pentru aprobarea reglementarii tehnice Norme de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatilor din domeniul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei

HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale. Hotararea 1332/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 882 din 29 decembrie 2010 In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 45 alin.(2) din Legea politiei locale nr. 155/2010, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare d) indeplinirea criteriilor specifice prevazute in normele de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare cu mijloace tehnice, aplicabile in ramurile economice respective, emise in conditiile legii de ministere sau de alte autoritati ale administratiei publice centrale de specialitate; e) pregatirea si antrenamentul personalului Codul Silvic actualizat 2021 - Titlul II. Art. 10 - (1) Este obligatorie administrarea sau, dupa caz, asigurarea serviciilor silvice pentru intregul fond forestier national, indiferent de forma de proprietate, prin ocoale silvice. Pentru fondul forestier proprietate publica a statului detinut de Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice. ️ Intrebari Legea 319 Care este scopul Legii nr. 319/2006 ? Prezenta lege are ca scop instituirea de masuri privind promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor. Prezenta lege stabileste principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protectia sanatatii si securitatea lucratorilor, eliminarea factorilor de risc si accidentare, informarea. - (1) Agentii termici, chimici, electromagnetici si/sau biologici care pot sa apara in caz de incendiu si efectele negative ale acestora asupra constructiilor, instalatiilor si a utilizatorilor se stabilesc pe baza prevederilor anexei nr. 2 la Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului de interne. Hotararea de Guvern nr. 856/14.10.2020, privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 15 octombrie 2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prevede, la art. 1, pct. 12 din Anexa 3 ca - se interzice organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive etc.